Bàscules pesa camions

A VALLS CLIMENT fa més de 30 anys que oferim solucions de pesatge industrial i comercial.

Ja des dels inicis que comercialitzem, instal·lem i reparem bàscules pesa camions per a tot tipus de sectors: agrícola, ramader i industrial.

Aprofitant la nostra experiència sempre intentem aconseguir la solució que millor s’adapti a les necessitats de cada instal·lació. A continuació us presentem les nostres solucions en bàscules de camions.

Tipus d’instal·lacions

Hi ha dos tipus d’instal·lacions bàsics a escollir per al muntatge d’una bàscula pesa camions:

 • Sobreterra: la base de la bàscula es troba a la mateixa alçada que el terreny on s’ubica. Té un menor cost d’obra civil (no es necessita fossat) i una millor ventilació natural de l’estructura de la bàscula, però es necessita més espai disponible per a que els camions puguin accedir a la bàscula (són necessàries rampes d’accés)
 • Empotrada: la superfície de pesada es troba a la mateixa alçada que el terreny d’ubicació. La bàscula ocupa menys espai, però hi ha una pitjor ventilació dels elements de la bàscula (poden patir efectes de la humitat) i hi ha un major cost de l’obra civil (es necessita fossat).

Tipus d’estructura

Existeixen dos tipus d’estructura disponibles per les bàscules pesa camions:

 • Metàl·lica: tots els elements de la bàscula, excepte les rampes d’accés, són metàl·lics. La instal·lació i posada en servei són més ràpides, el pes mort de la bàscula es menor però hi ha un major desgast de les planxes de rodadura i el cost de l’estructura metàlica és superior.
 • Formigó: les bigues principals són metàl·liques, però la superfície de rodadura és de formigó armat. La superfície de rodadura és més resistent als agents externs però la posada en servei és més costosa i lenta i també és difícil de mantenir i reparar. A més a més les célules de càrrega pateixen més esforç per que el pes mort es me elevat.

Característiques generals

 • Capacitat màxima: 60.000 Kg.
 • Resolució: 20 Kg
 • Mesures estàndard: 12x3m, 16x3m i 18x3m. *Per altres mesures demanar informació
 • Estructura formada per:
  • Bigues principals: IPE-450. A petició es pot oferir IPE-500.
  • Bigues transversals: IPN-200.
  • Xapa de rodadura (versió metàl·lica): 10 mm
 • Punts de recolzament:
  • 6 punts → 14x3m i 16x3m
  • 8 punts → 18x3m
 • Cèl·lules de càrrega de 20 TN cadascuna.

Components:

Controlador de pes:

Equip amb pantalla tàctil i funcionalitat pesavehicles: Entrada i sortida.

Característiques:

 • Pantalla gràfica retroil·luminada tàctil (120x90mm).
 • Personalització de pantalla.
 • Mesures: 278 x 125 x 186 mm.
 • Programa multi-idioma.
 • Carcassa en ABS amb grau de protecció IP65.
 • Instal·lació sobre taula, columna o paret.
 • Comunicació amb PC, impressora,…

Cèl·lules de càrrega

Característiques:

 • De compressió de columna pivotant autocentrant.
 • Construïdes en acer inoxidable.
 • Especials per a bàscules de camions.
 • Grau de protecció IP68.
 • Accessoris de muntatge en acer niquelat o en acer inoxidable.

Verificació CE

 • Estudi dels components de la bàscula amb la corresponent compatibilitat de mòduls.
 • Realització de memòria tècnica i declaració de conformitat necessàries per a obtenir el certificat CE.
 • Placa identificativa de la bàscula.
 • Desplaçament i mà d’obra del camió del laboratori homologat.
 • Assistència tècnica de Valls Climent per calibrar i ajustar l’equip en cas necessari.
 • Emissió i entrega dels certificats corresponents.

Per a més informació, contacta amb nosaltres!