Proyecto CICLOP: Fiabilidad del proceso de impresión digital a partir de la integración de la tecnologia de captura y tratamiento de imagen

El proyecto CICLOP 2.0 está a punto de finalizar su segunda fase, posicionándose como una iniciativa líder en integración de sistemas avanzados de visión artificial y tecnología Deep Learning en entornos de impresión digital de gran formato.

Si a lo largo de la primera fase, el proyecto CICLOP se enfocó en la captura de imágenes mediante visión artificial para la detección de defectos de impresión, la segunda arrancaba con el objetivo de investigar la categorización de defectos mediante la integración de tecnología de aprendizaje profundo. Esta necesidad de análisis de defectos, alineada con la definición de los estándares de calidad según la percepción del cliente, ha constituido el marco principal de trabajo del proyecto CICLOP 2.0. Con el claro objetivo de evitar fugas de defectos de calidad al mercado, la investigación a lo largo del proyecto se ha centrado en cómo los algoritmos de aprendizaje profundo pueden mejorar la fiabilidad de la inspección.

Con el objetivo de implementar un sistema de detección eficaz para una gama de paneles decorativos de estética compleja, el tratamiento de imagen desarrollado a lo largo del proyecto se ha centrado en técnicas de segmentación de imagen para el desarrollo e implementación de tecnología Deep Learning. Para ello, a lo largo de la fase de implementación, se han llevado a cabo test específicos para el entrenamiento de algoritmos de detección de defectos a partir de muestras defectuosas, cuya caracterización y refinamiento han llevado a la construcción de una red neuronal específica para el control de calidad. Una vez implantada la red en condiciones de servicio, la tecnología investigada ha permitido implantar un sistema de verificación de errores de calidad sobre la imagen para garantizar la identificación precisa de los defectos de impresión.

El proyecto CICLOP 2.0 ha superado el reto de capturar y analizar imágenes de gran tamaño a ritmo de producción (20metros/minuto) gracias a la velocidad de procesamiento que ofrece el Deep Learning, junto con la complementariedad de la tecnología de Visión Artificial implementada en la fase 1 del proyecto. El desarrollo efectuado a lo largo del proyecto habilita nuevas utilidades de valor en entornos de producción por impresión digital y permite posicionar el tratamiento de imagen a través de sistemas inteligentes como herramienta avanzada de control de calidad en el sector de los paneles y recubrimientos decorativos.

El proyecto CICLOP 2.0 cuenta con la participación de las empresas AIS VISION SYSTEMS, BARINSA, VALLS CLIMENT y las organizaciones AMBIT (Living Spaces Cluster) y FUNCTIONAL PRINT (Cluster de Impresión Funcional de Navarra) en el marco del proyecto AEI-010500-2023-246, financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

https://ambitcluster.org/es/area-de-innovacion/proyectos/2964-ciclop-2-0

Pesa eixos i pesa vehicles

Els sistemes de pesatge per eixos són aptes per a pesar qualsevol tipus de vehicle (des de turismes fins a camions de gran tonatge), i són un bon sistema de pesatge quan ens interessa:

 • Calcular el pes exacte de cada eix (o roda) del vehicle o bé
 • tenir un equip fàcilment instal·lable i transportable.

Aquests equips es poden instal·lar per funcionar amb 3 configuracions:

 1. Pesa eixos estàtic: Consta de dues plataformes, el vehicle passa per sobre les plataformes aturant-se per pesar cada eix. Llavors l’equip calcula el pes del vehicle sumant els pesos dels diferents eixos. És una bona solució per a qui necessita canviar l’equip de lloc amb certa freqüència. Requereix que la superficie on pesem el vehicle sigui suficientment plana.
 2. Pesa eixos en dinàmic: Com en el cas anterior, es suma el pes dels diferents eixos per a saber el pes total del vehicle, però en aquest cas, no cal que el vehicle s’aturi per a pesar-lo. Més ràpid que el sistema anterior però amb menys precisió.
 3. Bàscules portàtils per a vehicles: Consten des de 4 fins a 16 plataformes que pesen simultàniament cada roda del vehicle. Són adequades quan es necessita més precisió. Fins i tot es poden pesar vehicles de gran tonatge.

Els indicadors de pes per aquests tipus de sistema de pesatge, poden ser instal·lats:

 • En un maletí; Ideal per a ser transportats, i amb impressora tèrmica incorporada. Hi ha diferents tipus amb diferents configuracions i amb pantalla tàctil o sense.

Funcionament d’un visor maletí Dini Argeo DFWKRP :

 • Empotrat en quadre de control; Quan la bàscula no ha de ser mòbil. El model habitualment muntat és el 3590 (en qualsevol de les seves versions: inox, ABS, pantalla de 8″…)

Si necessiteu un sistema pesa vehicles, podeu contactar amb nosaltres i us farem un pressupost a mida.

Bàscules pesa palets

Us oferim la millor solució en bàscules pesa palets, i a més a més també som servei tècnic.

A continuació us presentem les diferents opcions que hi ha:

Plataforma de 4 cèl·lules:

 • Mesures: des de 800×800 mm fins a 2000×2500 mm.
 • Capacitat: des de 300 kg fins a 10.000 kg.
 • Diferents graus de protecció en funció del model:
  • Estructura i plat d’acer pintat.
  • Estructura d’acer pintat i plat d’acer inoxidable.
  • Estructura i plat d’acer inoxidable.
  • Disponibles versions ATEX (a consultar).
 • Diferents opcionals:
  • Marc per a empotrar la bàscula.
  • Rampes d’accés.
 • Equips verificables amb algun dels indicadors (entre d’altres) que trobareu a la nostra botiga:

Plataformes pesa palets “U”:

 • Mesures: des de 1260×800 mm fins a 1263×840 mm.
 • Capacitat: des de 600 kg fins a 3.000 kg.
 • Estructura d’acer pintat o acer inoxidable.
 • Equips verificables amb algun dels indicadors (entre d’altres) que trobareu a la nostra botiga:

Aquí us deixem un exemple de la mateixa plataforma, de diferents capacitats, instal·lada sobresòl i empotrada amb el marc:

Si necessites més informació, contacta’ns!

Calibracions, verificacions d’equips de pesatge

En el món del pesatge un dels temes que genera més controvèrsia és el tema de la metrologia. La metrologia ens permet definir i acotar els errors dels nostres equips de mesura.

La metrologia legal obliga per llei a realitzar unes proves de comprovació periòdiques a tots aquells equips de mesura el resultat de la qual sigui usat per calcular imports facturables. Aquestes proves es denominen verificacions oficials.

Hi ha altres processos de mesura on no hi ha requisits legals però si que ens interessa tenir controlats els errors de mesura per estalviar-nos problemes de formulació, de dosificació, de producció… En aquests casos es realitzen unes proves per definir els errors dels equips que anomenem calibracions. Hi ha diferents tipus de calibracions en funció de l’entitat que emet el certificat de calibració. La més reconeguda a Espanya és la calibració ENAC on l’entitat emissora del certificat de calibració ha de ser un laboratori certificat per ENAC.

Conjunt de patrons de masses certificades

Per realitzar qualsevol de les proves anteriorment esmentades cal:

 • Conjunt de masses certificades. Són els patrons que serveixen de referència en la definició de la mesura. Existeixen masses des de 0,1 mg fins a 1000 Kg. Cada equip requereix un conjunt de masses diferent.
 • Conjunt de diferents procediments que ens permetran comprovar les mesures en totes les situacions de treball. En funció de l’equip a comprovar s’apliquen diferents procediments.
 • Tècnics qualificats que puguin realitzar els procediments anteriors amb garanties. Després de dur a terme les proves in-situ es calculen els resultats per obtenir els errors mesurats.
Calibració d’una pala amb sensor de pes

A la nostra web trobareu la pàgina Calibracions i verificacions on especifiquem els serveis que oferim:

 • Verificacions (periòdiques, primitives o post-reparació) per part de laboratori acreditat.
 • Calibracions ENAC per part de GIRLAB, Laboratori de calibració acreditat ENAC (acreditació 255/LC.10.217)
 • Calibracions amb masses certificades.

Contacta amb nosaltres si necessites més informació

Bàscules pesa camions

A VALLS CLIMENT fa més de 30 anys que oferim solucions de pesatge industrial i comercial.

Ja des dels inicis que comercialitzem, instal·lem i reparem bàscules pesa camions per a tot tipus de sectors: agrícola, ramader i industrial.

Aprofitant la nostra experiència sempre intentem aconseguir la solució que millor s’adapti a les necessitats de cada instal·lació. A continuació us presentem les nostres solucions en bàscules de camions.

Tipus d’instal·lacions

Hi ha dos tipus d’instal·lacions bàsics a escollir per al muntatge d’una bàscula pesa camions:

 • Sobreterra: la base de la bàscula es troba a la mateixa alçada que el terreny on s’ubica. Té un menor cost d’obra civil (no es necessita fossat) i una millor ventilació natural de l’estructura de la bàscula, però es necessita més espai disponible per a que els camions puguin accedir a la bàscula (són necessàries rampes d’accés)
 • Empotrada: la superfície de pesada es troba a la mateixa alçada que el terreny d’ubicació. La bàscula ocupa menys espai, però hi ha una pitjor ventilació dels elements de la bàscula (poden patir efectes de la humitat) i hi ha un major cost de l’obra civil (es necessita fossat).

Tipus d’estructura

Existeixen dos tipus d’estructura disponibles per les bàscules pesa camions:

 • Metàl·lica: tots els elements de la bàscula, excepte les rampes d’accés, són metàl·lics. La instal·lació i posada en servei són més ràpides, el pes mort de la bàscula es menor però hi ha un major desgast de les planxes de rodadura i el cost de l’estructura metàlica és superior.
 • Formigó: les bigues principals són metàl·liques, però la superfície de rodadura és de formigó armat. La superfície de rodadura és més resistent als agents externs però la posada en servei és més costosa i lenta i també és difícil de mantenir i reparar. A més a més les célules de càrrega pateixen més esforç per que el pes mort es me elevat.

Característiques generals

 • Capacitat màxima: 60.000 Kg.
 • Resolució: 20 Kg
 • Mesures estàndard: 12x3m, 16x3m i 18x3m. *Per altres mesures demanar informació
 • Estructura formada per:
  • Bigues principals: IPE-450. A petició es pot oferir IPE-500.
  • Bigues transversals: IPN-200.
  • Xapa de rodadura (versió metàl·lica): 10 mm
 • Punts de recolzament:
  • 6 punts → 14x3m i 16x3m
  • 8 punts → 18x3m
 • Cèl·lules de càrrega de 20 TN cadascuna.

Components:

Controlador de pes:

Equip amb pantalla tàctil i funcionalitat pesavehicles: Entrada i sortida.

Característiques:

 • Pantalla gràfica retroil·luminada tàctil (120x90mm).
 • Personalització de pantalla.
 • Mesures: 278 x 125 x 186 mm.
 • Programa multi-idioma.
 • Carcassa en ABS amb grau de protecció IP65.
 • Instal·lació sobre taula, columna o paret.
 • Comunicació amb PC, impressora,…

Cèl·lules de càrrega

Característiques:

 • De compressió de columna pivotant autocentrant.
 • Construïdes en acer inoxidable.
 • Especials per a bàscules de camions.
 • Grau de protecció IP68.
 • Accessoris de muntatge en acer niquelat o en acer inoxidable.

Verificació CE

 • Estudi dels components de la bàscula amb la corresponent compatibilitat de mòduls.
 • Realització de memòria tècnica i declaració de conformitat necessàries per a obtenir el certificat CE.
 • Placa identificativa de la bàscula.
 • Desplaçament i mà d’obra del camió del laboratori homologat.
 • Assistència tècnica de Valls Climent per calibrar i ajustar l’equip en cas necessari.
 • Emissió i entrega dels certificats corresponents.

Per a més informació, contacta amb nosaltres!

Menys és més amb el linerless

Coneixes el nou sistema d’etiquetatge linerless?

Les etiquetes linerless es presenten en rotlles de paper o film sintètic continu amb adhesiu però sense paper de suport, preparades per a ser impreses i dispensades, tallables a la mida desitjada al final del procés i abans de la seva aplicació al producte.

Avantatges del sistema linerless:

 • Reducció de l’impacte ecològic
 • Reducció de costos
 • Millora de la productivitat
 • Millora de la seguretat
 • Flexibilitat per al tamany de les etiquetes

Aquest sistema també pot ser emprat en balances, la gamma BM5 de Balanzas Marques disposa d’alguns models que incorporen la impressora-etiquetadora preparada per a aquest sistema.

El futur és ara, contacta’ns!

Bàscules per a final de línia

Us presentem les plataformes de la serie T de Dini Argeo, de diferents capacitats i mesures a la que es poden instal·lar, com a opcionals, uns rodets per a instal·lar-les al final d’una línia de producció.

Algunes de les característiques d’aquestes plataformes són:

 • Estructura d’acer pintat, peus de recolzament i bombolla de nivell.
 • Ressolució fins a 30000d.
 • Protecció IP65.
 • Alimentació máx.15 Vdc.
 • Cable de connexió blindat de 3m.
 • Rodets galvanitzats Ø=32mm.

En aquest cas, hem instal·lat els rodets en una plataforma de 60kg de capacitat i de 50×50 cm., però es poden instal·lar a plataformes desde 30kg fins a 300kg.

Hem connectat la plataforma a un indicador Dini Argeo DFWLB-3, però es pot connectar a diferents visors del mateix fabricant, amb diferents funcionalitats.

A la nostra botiga, els podreu trobar tots els que instal·lem habitualment així com el seu preu i les seves característiques:

Si necessites un equip d’aquestes característiques, no dubtis en contactar amb nosaltres!