Calibracions i verificacions

Els nostres serveis són:

  • Calibracions amb masses certificades
  • Calibracions ENAC (tant de masses patró com d’equips de pesatge)
  • Verificacions periòdiques amb un laboratori certificat per ENAC
  • Verificacions primitives amb un laboratori certificat per ENAC

Tots els nostres equips de masses estan certificats per ENAC