Calibracions i verificacions

Els nostres serveis són:

  • Calibracions amb masses certificades.
  • Certificats de Calibracions ENAC per part de GIRLAB, Laboratori de calibració acreditat ENAC (acreditació 255/LC.10.217)
  • Verificacions periòdiques per part, Laboratori de calibració acreditat
  • Verificacions primitives per part, Laboratori de calibració acreditat

Tots els nostres equips de masses estan certificats per ENAC per part de GIRLAB, Laboratori de calibració acreditat ENAC (acreditació 255/LC.10.217)